ცხელი ხაზი


გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი – „112“ წარმოადგენს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიულ პირს.

112 საქართველოს ნებისმიერი წერტილიდან, 24 საათის განმავლობაში, იღებს გადაუდებელი დახმარების საჭიროების შესახებ სატელეფონო შეტყობინებებს ერთიანი სატელეფონო ნომრის 1–1–2 საშუალებით. დამუშავებული ინფორმაცია ოპერატიულად გადაეცემა: 

  • საპატრულო პოლიციას
  • სახანძრო / სამაშველო სამსახურს
  • სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ცენტრს

ახალმა სისტემამ საგრძნობლად შეამცირა გადაუდებელი დახმარების აღმოჩენის დრო და გაზარდა მომსახურების ხარისხი. 

ნებისმიერი სახის ინფორმაციის მიღება 24 საათიან უწყვეტ რეჟიმში შესაძლებელია საინფორმაციო ცენტრ (118 ) 08  ან (118 ) 09  მეშვეობით.