ხედვა


ტურ-ოპერატორი “Effect Tour Georgia” დინამიურად განვითარებადი ტურისტული კომპანიაა,რომლის მიზანია, გახდეს დომინანტი საქართველოში არსებულ ტურისტულ კომპანიებს შორის. ახალგაზრდა, ენერგიულ და პროფესიონალ გუნდთან ერთად განავითაროს და გააფართოვოს საკუთარი საქმიანობა გრძელვადიან პერიოდში. კომპანიის მენეჯმენტი ორიენტირებულია იყოს ნოვატორი ტურისტული მომსახურების სფეროში.